Mládež sebe 

Domov
Publikácie
Mládež sebe
Kontakt

Edícia Mládež sebe – mladí píšu pre seba a o sebe   

Edícia Mládež sebe vydavateľstva Fidentia prichádza s myšlienkou, dať pri tvorbe literatúry väčší priestor priamo mladým, vám mladým.

Pre deti a mládež existuje veľa skvelých kníh. Píšu ich však najmä dospelí. Pri ich tvorbe  poväčšine načierajú do spomienok na svoje detstvo, na túžby a sny, ktorými žili v čase svojej mladosti. Tieto sú, prirodzene, poznamenané a určované dobou, v ktorej vtedy sami žili, jej reáliami, vzormi, ideálmi, víziami.  Prípadne sú vedení túžbou po výchove mladých a odovzdaní morálneho posolstva. To je všetko krásne, dobré a správne, a vždy to tak  vo svete aj chodilo. Ale...

Mládež sebe pozýva vás, mladých, k písaniu, k pokusu zachytiť svoj myšlienkový svet, vyjadriť svoje túžby, lásky, bláznivosti, radosti a sklamania. Svoje vízie o tomto svete, o svojej budúcnosti v ňom. Sami  pomenujte, čo máte radi, čo vás štve a po čom túžite, čo by ste robili ináč, čo zmenili. Ale aby nebolo všetko len vážne, cez písanie sa môžete spolu zabaviť  jazykom a spôsobom vám blízkym, tvoriť svoj pekný a ideálny svet, snívať svoje sny a hľadať svoj prístup či už k svetu dospelých alebo k vlastnému svetu kamarátov, školy a zábavy. 

Vy, čo máte talent a radi píšete, tvorte pre svojich vrstovníkov, ktorí vo vašich textoch nájdu seba, svoje radosti a starosti tak, ako ich sami dôverne poznajú, z uhla pohľadu, ktorý je im blízky a ktorému rozumejú.

Vytvorte poviedky, rozprávky, príbehy, básne, sci-fi, zozbierajte najlepšie hlášky učiteľov a žiakov vašej triedy, či dokonca školy, vytvorte návod na lepší svet..., no proste, čo vás napadne!

Vydavateľstvo Fidentia plánuje mimoriadne zaujímavé dielka mladých autorov postupne zaradiť na svoj vydavateľský plán.

odrážka

  Povedz,  čo cítiš, myslíš, čo ťa teší, čo hnevá.

odrážka

  Vyjadri svoje názory, pocity, túžby, sny a kritiku.

odrážka

  Priblíž nám svoj život a život svojich kamarátov, pozri humorne na školu.

 
Späť Domov Ďalej


Stránky prevádzkuje firma Fidentia s.r.o. Mail: fidentia@btt.sk
Hrušovská  15,  Bratislava, Slovensko Tel:   02/ 4363 3956
Copiright © 2009-2014 JVK system s.r.o. v spolupráci s Fidentia s.r.o. Všetky použité mená a obchodné značky patria ich príslušným držiteľom.