Vitajte 

Domov
Publikácie
Mládež sebe
Kontakt

 

odrážka Fidentia s.r.o.
Hrušovská 15
821 07  Bratislava
 
odrážka JUDr. Jana Brezovanová, konatežka
 
odrážka Tel: 02/43 633 956
odrážka Mobil: 0903 415 894
 
odrážka Mail: fidentia@btt.sk
odrážka www.fidentia.sk
 
odrážka IČO: 36865010
odrážka DIČ: 2022911055
odrážka Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 60730/B

 
Domov Ďalej


Stránky prevádzkuje firma Fidentia s.r.o. Mail: fidentia@btt.sk
Hrušovská  15,  Bratislava, Slovensko Tel:   02/ 4363 3956
Copiright Š 2009-2014 JVK system s.r.o. v spolupráci s Fidentia s.r.o. Všetky použité mená a obchodné značky patria ich príslušným držitežom.